Sludinājums

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonda projekta īstenošanai aicinām mūsu komandai pievienoties virkni speciālistu. Paredzamais projekta īstenošanas laiks – 2012. gada 15. marts – 30. jūnijs.

Lūdzam iesniegt pieteikuma vēstules ar pievienotu CV, līdz 2012.gada 2.marta plkst.17:00 sūtot pa e-pastu kontakti@workshopofsolutions.com šādām amata vietām:

  • Studenti – aktivitāšu koordinatori
  • Pētniecības asistents, eksperts
  • Projekta grāmatvedis
  • Tulkotājs
  • Semināru vadītājs angļu valodā, tulks
  • Lektors – radošo darbnīcu vadītājs
  • Lektors – studentu organizāciju un līdzdalības speciālists
  • Lektors – ārvalstu studentu tiesību, pienākumu un konsultāciju speciālists


Amata apraksts un kvalifikācija:

Studenti – aktivitāšu koordinatori

Pienākumi projektā: Piedalīties darba grupas sanāksmēs, iesaistīt latviešu studentus – brīvprātīgos, kas piedalīsies projekta ietvaros organizētās 8 radošajās darbnīcās, sniegs atbalstu studentiem – trešvalstniekiem, piedalīties un sniegt saturisko ieguldījumu latviešu un trešo valstu studentu ievadseminārā, iesaistīt projekta aktivitātēs studentus no valstīm ārpus ES, piedalīties 8 radošo darbnīcu satura izstrādē un īstenošanā, pastāvīgi koordinēt latviešu un ārvalstu studentu sadarbību, projekta noslēgumā rakstīt ziņojumu par sadarbības novērtējumu, piesaistīt trešo valstu un latviešu dalībniekus – studentus 1 fokusgrupas diskusijai par dzīvi Latvijā, piedalīties dalībnieku piesaistē un pasākuma organizēšanā projekta noslēgumā. Pusslodze.

Kvalifikācija: Vismaz 2 gadus ilgs aktīvs darbs studentu organizācijās, pieredze darbā ar ārvalstu studentiem, svešvalodu zināšanas, komunikabilitāte un tolerance.

Pētniecības asistents, eksperts

Pienākumi projektā: Piedalīties studentu interviju metodikas izstrādē un tās pārbaudīšanā, interviju organizēšanā un veikšana, materiāla nodošana grāmatas autorei. atbalsta sniegšana autorei grāmatas izveides procesā, dalība noslēguma pasākumā. Pusslodze.

Kvalifikācija: Autentiska studiju pieredze Latvijā kā trešo valstu valstspiederīgajam vismaz 1 gadu, angļu valodas zināšanas, pieredze komunikācijā ar studentiem un organizatoriskajā darbā.

LĪGUMDARBINIEKI

Projekta grāmatvedis

Pienākumi: Projekta finanšu vadība, finanšu dokumentu lietvedība un uzglabāšana, ziņojumu un pārskatu sagatavošana pēc projekta vadītājas pieprasījuma, līgumu slēgšanas procedūras, administratīvais atbalsts projekta vadītājai, atbalsts projekta progresa un gala pārskata finanšu daļas sagatavošanā. Pilna slodze. Kvalifikācija: Augstākā izglītība, grāmatveža kvalifikācija, vismaz 5 gadu pieredze grāmatveža darbā, darba pieredze Trešo valstu valstspiederīgo fonda atbalstīto projektu finanšu administrēšanā, finanšu dokumentācijas sagatavošanā auditam. Uzņēmuma līgums.

Tulkotājs no latviešu valodas angļu un krievu valodās.

Pienākumi: nodrošināt radošo darbnīcu materiālu un interviju transkriptu tulkojumus no angļu valodas latviešu valodā, no krievu valodas latviešu un angļu valodās, un grāmatas tulkojumu un rediģēšanu. Kvalifikācija: Augstākā izglītība, vismaz 3 gadu pieredze tulkošanas darbā, augsta līmeņa latviešu un angļu valodas zināšanas, spēja strādāt intensīvi, īsos termiņos, vēlama pieredze tēmās, kas saistītas ar trešo valstu valstspiederīgajiem, augstākās izglītības iestādēm un likumdošanu. Autoratlīdzības līgums.

Semināru vadītājs angļu valodā, tulks.

Pienākumi: piedalīšanās fokusgrupas vadībā angļu valodā sadarbībā ar studentu integrācijas aktivitāšu vadītāju pēc iepriekš izstrādātas metodikas un ar tulkotiem izdales materiāliem, iemaņas un spēja darboties arī krievu valodā, nepieciešamā tulkojuma nodrošināšana uz krievu valodu radošo darbnīcu laikā un projekta noslēguma pasākumā, kas veltīts studentiem. Kvalifikācija: Augstākā izglītība, pieredze semināru vadīšanā un procesu veicināšanā angļu valodā, pieredze darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem – studentiem, spēja strādāt daudzvalodu vidē (angļu, krievu, latviešu). Izcilas angļu un latviešu valodas zināšanas. Uzņēmuma līgums.

Lektors – radošo darbnīcu vadītājs.

Pienākumi: 4 radošo darbnīcu darba plāna izstrāde un īstenošana, iesniedzot metodisko pārskatu. Kvalifikācija: Mākslas students vai mākslinieks, ar pieredzi darbā studentu organizācijās un organizatoriskā darbā, labas angļu valodas zināšanas). Uzņēmuma līgums.

Lektors – studentu organizāciju un līdzdalības speciālists.

Pienākumi: Lekcijas sagatavošana un izdales materiāla izstrāde par studentu – trešo valstu valstspiederīgo iespējām iesaistīties studentu NVO un aizstāvēt savas tiesības, kā arī ievads Latvijas izglītības sistēmā un studējošo iespēju raksturojums. Kvalifikācija: Darba pieredze studentu NVO, pieredze darbā ar studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem saistītajos jautājumos, informētība par pašreizējo situāciju un procesiem Latvijas studiju vidē. Uzņēmuma līgums.

Lektors – ārvalstu studentu tiesību, pienākumu un konsultāciju speciālists.

Pienākumi: Lekcijas sagatavošana un izdales materiāla izstrāde par trešo valstu valstspiederīgo pieredzi Latvijā, visbiežāk izplatītajām problēmām un to praktiskajiem risinājumiem. Kvalifikācija: Pieredze studentu – trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanā Latvijā, konsultēšana, vismaz 5 gadu darba pieredze Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Uzņēmuma līgums.