Projekti

Biedrības “Risinājumu darbnīca” īstenotie projekti veltīti dažādu sabiedrības grupu iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos un īstenoti šādos virzienos:

  • Ārvalstu studentu iesaiste informatīvo materiālu un integrācijas programmas izstrādāšanā
  • Skolēnu iesaiste izglītības programmu izveidē
  • Sabiedriskā labuma organizāciju apmācības par lēmumu pieņemšanas procesu un līdzdalības mehānismiem Ministru kabineta līmenī
  • Sabiedrisko apspriešanu vadība

Visi projektu ietvaros izstrādātie materiāli pieejami lejupielādēšanai bez maksas šajā mājas lapā.