Godīgas atsauksmes un atjaunināta informācija.
Labākie interneta kazino Latvijā. Aizraujoši bezmaksas spēļu automāti. Godīgas atsauksmes un atjaunināta informācija par bonusiem. Spēlējiet azartspēles droši online, vispirms izpētot.

Biedrība „Risinājumu darbnīca” darbojas ar mērķi rosināt un atbalstīt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos jebkurā no līmeņiem – vietējā, nacionālā vai ES mērogā – un aicināt kopā lēmumu pieņēmējus un tos, kurus šie lēmumi ietekmē.

projektu plānošanas, sagatavošanas un vadības jomās. Ekspertiem ir ilgstoša pieredze, īstenojot nacionāla un starptautiska mēroga projektus valstiskā un NVO jomā. Organizācija īsteno pasākumus un izstrādā materiālus latviešu, krievu un angļu valodās.

Biedrība „Risinājumu darbnīca”:

  • Iesaista dažādas mērķa grupas politikas jautājumu izpētē, veic politikas un juridisko analīzi un izstrādā pētījumus un ieteikumus politikas veidotājiem.
  • Izstrādā metodiskos, izglītojošos un informatīvos materiālus dažādām mērķa grupām veiksmīgākai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, latviešu, krievu un angļu valodās.
  • Īsteno pilsoniskās izglītības pasākumus.